werkwijze

ESS Maritime

Onze werkwijze is gebaseerd op Naleving van Regelgeving

ESS Maritime is een groot voorstander van naleving van de regelgeving binnen de maritieme beveiligingsindustrie en werkt nauw samen met regeringen en internationale instanties om het debat te beïnvloeden en een hoge standaard van basisregelgeving te creëren.

Als Private Maritime Security Company (PMSC) houdt ESS Maritime zich strikt aan de hoge normen die de maritieme beveiligingsindustrie stelt. ESS Maritime heeft de volgende accreditaties voor geïntegreerd kwaliteitsbeheer en branchecertificeringen:

Denk eerst aan veiligheid

Bij ESS Maritime staan gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties voorop bij alles wat we doen.

Permanente goedkeuring onder Luxemburgse vlag

ESS Maritime is goedgekeurd door het Commissariat aux affaires Maritimes (CAM, vrij vertaald Commissie voor Maritieme Zaken) om vanaf 11 oktober 2013 te mogen opereren op schepen onder Luxemburgse vlag.

SAMI Stage 1 Geaccrediteerd

Security Association for the Maritime Industry (SAMI) was een internationale organisatie die bedrijven vertegenwoordigt die werkzaam zijn in maritieme beveiliging en aanverwante sectoren. ESS Maritime heeft met succes fase 1 van de drie fasen van het SAMI Standard Private Maritime Security Company (PMSC)-certificeringsprogramma doorstaan. SAMI heeft dit programma geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de maritieme industrie gemakkelijk gerenommeerde PMSC’s kan identificeren.

BIMCO GUARDCON

ESS Maritime voldoet aan BIMCO GUARDCON. Het BIMCO GUARDCON-contract is een contractuele maatstaf voor het inzetten van beveiligingsdiensten, zodat minimumniveaus van verzekeringsdekking voor PMSC’s worden vastgesteld en dat er voldoende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden naar behoren worden aangepakt en dat alle benodigde vergunningen en licenties worden verkregen.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ESS Maritime. Om transparantie te bieden in waar en hoe we uw gegevens gebruiken, zijn we ons privacybeleid en -proces voortdurend aan het herontwikkelen in overeenstemming met de nieuwe EU General Data Protection Regulations (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier om ons privacybeleid te openen. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@ess-maritime.eu.

Nalevings- en klachtenbeleid

ESS Maritime BV neemt nalevings- en klachtenkwesties serieus. We herzien ons beleid en onze processen voortdurend in overeenstemming met de nieuwe EU General Data Protection Regulations (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor toegang tot ons nalevings- en klachtenbeleid. Neem voor vragen contact op via complaints@ess-maritime.eu.

Private Maritime Security Company (PMSC)

In 2022 werd ESS Maritime de eerste, en momenteel enige, Nederlandse erkende aanbieder van particuliere maritieme beveiligingsdiensten voor schepen onder Nederlandse vlag, gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Koninkrijk der Nederlanden.

ISO-Normen

ESS Maritime is gecertificeerd volgens ISO-normen 28007:2015, 9001:2015 en 28000:2007 door Lloyd’s Register Quality Assurance.

ESS Maritime ETHISCHE CODE

KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSBELEID