Maritime Security Southeast Asia

Per 1 Januari 2023 is de Indische Oceaan officieel geen hoog risicogebied meer. Dit komt mede door de grote inspanningen van onder andere lokale regeringen. Welke dit hebben kunnen bewerkstelligen in samenwerking met diverse betrokken instanties zoals de Best Management Practices (BMP), om gezamenlijk de veiligheid op zee te verhogen.

Dat dit gebied nu geen hoog risiciogebied meer is, is voor de export en import van India een welkome ontwikkeling. Met name vanwege de hoge verzekeringskosten die het varen door dit gebied met zich meebrachten. Wat natuurlijk ook zijn weerslag heeft gehad op de consumentenprijzen.

Ook al is de Indische Oceaan vanaf 1 Januari geen hoog risicogebied meer, betekent dat niet dat er geen risico’s bestaan. Maritieme instanties en lokale autoriteiten benadrukken een zorgvuldige voorbereiding alvorens uit te varen, om zo de veiligheid te waarborgen. Zich houden aan de richtlijnen voor Best Management Practices (BMP) betekent dat er voor vertrek een grondig plan voor dreigingsanalyse en rapportage moet zijn; dit helpt om snel betrouwbare veiligheidsdiensten te leveren als de omstandigheden in het gebied onstabiel worden.

Vaart u door dit gebied? Wij geven u graag advies over de te nemen stappen vanaf 1 Januari 2023 om toch altijd veilig en voorbereid door het gebied te kunnen varen. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met vragen met betrekking tot het opheffen van de HRA Indische Oceaan.